Opvattingen

Opvattingen

“Those who inspire, lead us. We follow those who lead not because we have to, but because we want to.”
(vrij naar Simon Sinek)

Managers & Inspiratie
Goede managers inspireren tot verandering
Er zijn 3 soorten managers:
. Leaders die verandering in gang zetten
. Followers die verandering mee maken
. Laggards die zich verbijsterd afvragen wat er gebeurd is

Managers & Verandering
Managers zetten veranderingen in gang, omdat ze inspireren opbasis van:
. een visie die zich voortdurend ontwikkelt
. een focus voor de lange termijn
. voortdurende drang tot vernieuwing
. het onderdeel zijn van een team