Cases

Cases

Op verzoek zijn cases beschikbaar die betrekking hebben op de volgende werkterreinen:

visie ontwikkelen

(her-)positioneren

samenwerking binnen MT

internal branding

begeleiden bij turn around

begeleiden van fusie of acquisitie

functioneren van het team evalueren

knelpunten identificeren en oplossen

aantrekken van talent

ontwikkelen van specialisme

verbeteren van klantgerichtheid

verbeteren medewerker tevredenheid